• wyjście z długów, których nie można spłacić

    Co czynić, gdy długi przekraczają możliwości? Nieraz zdarza się przeliczyć, podżyrować kredyt lub zostać po prostu oszukanym – krytyczna sytuacja bez winy!

    Początkowo, Ustawa wprowadzona w 2009 r. zraziła wielu do upadłości. Po wielu zmianach prawnych, upadłość konsumencka stała się skuteczna!

    Pod pewnymi warunkami pozwala ona na całkowitą likwidację zadłużenia osobistego. Umożliwia rozpoczęcie życia z „czystą kartą”.

    Przewidziano nawet ochronę domu dłużnika oraz tzw. „klauzulę humanitarną”, zezwalając Sądowi natychmiast zakończyć postępowanie, oddłużając wnioskodawcę.