• Pomoc prawna w zakresie obowiązków podatkowych (PIT, CIT, VAT, PCC, SD)

  Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością. Aktualna i precyzyjna znajomość prawa podatkowego nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, ale pozwala kształtować politykę podatkową firmy i optymalizować jej działania, co generuje oszczędności.

  Profesjonalna pomoc w zakresie prawa podatkowego stanowi więc element przewagi konkurencyjnej. Doradzamy przedsiębiorcom i ich działom księgowym, jak:

  • prawidłowo zaliczać wydatki do kosztów podatkowych,
  • prawidłowo ustalać moment powstania obowiązku podatkowego,
  • unikać nadmiernych obciążeń fiskalnych dzięki optymalizacji podatkowej,
  • zastosować właściwą stawkę podatku VAT z tytułu dostawy towarów i usług,
  • prawidłowo odliczać podatek naliczony z tytułu nabycia towarów i usług,
 • Przygotowanie wniosków o indywidualną interpretację prawa podatkowego

  Polskie prawo podatkowe jest także skomplikowane. Z tym stwierdzeniem z pewnością zgodzi się wielu przedsiębiorców, którzy często mają problem z jego zrozumieniem i właściwą interpretacją.

  Można na to zaradzić poprzez indywidualną interpretację prawa podatkowego Krajowej Informacji Skarbowej. Postępowanie zgodne z wytycznymi interpretacji indywidualnej zapewnia przedsiębiorcy ochronę przed odmiennymi decyzjami lokalnych Organów Skarbowych.

  Specjaliści Kancelarii Prawnych Patrum pomagają opracować zapytanie do KIS.

 • Opracowanie wniosków o uzyskanie ulg podatkowych de minimis

  W przypadku kłopotów finansowych, organ na wniosek przedsiębiorcy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego UE.

  Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, brakuje Ci środków na zapłatę podatku, podpowiemy i doradzimy Tobie, o jaką pomoc w spłacie zobowiązań podatkowych możesz się ubiegać.

 • Reprezentowanie podatnika w sporach administracyjnych i sądowych

  Zespół prawników Patrum udziela Klientom pomocy również w toku kontroli podatkowej oraz w kontaktach z organami podatkowymi na wszystkich szczeblach toczących się postępowań, w tym również w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pomoc ta obejmuje:

  • doradztwo, przygotowywanie pism i prowadzenie postępowania przed organami skarbowymi na potrzeby kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego na każdym etapie, w szczególności:
   • zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu,
   • odwołań od decyzji,
   • wniosków o stwierdzenie nadpłaty
  • wzruszanie decyzji podatkowych, w zakresie stwierdzenia nieważności oraz wznowienia postępowania, a także przygotowywanie odpowiednich wniosków i prowadzenie postępowań w tym zakresie,
  • przygotowywanie skarg na decyzje i reprezentacja podatnika przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.