Wartości wynikającej z prawa autorskiego i praw pokrewnych można nadać cenę i legalnie dyskontować ją w działalności gospodarczej, tworząc koszty uzyskania przychodu. Dzięki współpracy z naszą kancelarią prawną wykorzystasz potencjał Twojej marki!

Jednak dopiero powiązanie praw własności intelektualnej z przemyślaną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej daje wymierne oszczędności w działalności gospodarczej. Świadczymy usługi w oparciu o:

  • wykorzystanie polskich i transgranicznych narzędzi podatkowych, praw własności intelektualnej i innych narzędzi do optymalizacji kosztów i wyniku finansowego działalności gospodarczej.

    Prawnicy Patrum wiedzą, jak wykorzystać przepisy podatkowe do zmniejszenia kosztów związanych z działalnością firmy. Nasza kancelaria prawna pozwoli Ci legalnie zmniejszyć obciążenia podatkowe Twojej firmy.

    Prowadząc przedsiębiorstwo, warto pamiętać, że szeroko pojęta własność intelektualna przybiera różne formy, podlegające ochronie prawnej. Kancelaria prawna świadczy usługi związane zarówno z prawami własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe, itp.) jak i prawami autorskimi (utwory, bazy danych, itp.). Nie sposób pominąć także strategii handlowych (umowy na zasadzie poufności, tajemnice handlowe). Zakres i formy ochrony mogą być dostosowywane do konkretnej potrzeby Klienta. Niezależnie od tego w jakiej branży działasz, nasz prawnik okaże się dla Ciebie odpowiednim wsparciem.