Benjamin Franklin stwierdził, że „pewne są tylko śmierć i podatki”. Kiedy już opodatkujemy swój dorobek, chcielibyśmy pozostawić go w dobrych rękach. Polski system spadkowy ostatnio wprawdzie mocno się zmienił, lecz wciąż pozostawia wiele do życzenia i trudno skutecznie ominąć dziedziczenie po linii krwi.

Nieprawidłowe rozrządzenie testamentowe uruchamia problemy przy spadkobraniu i podziale majątku spadkowego. Nawet osoby wydziedziczane potrafią uzyskać prawa do spadku lub ubiegać się o zachowek. Wola spadkodawcy bywa więc naruszana. Nasi adwokaci i radcowie prawni dokładają wszelkich starań, aby postanowienia testamentowe były respektowane.

 • Testamenty

  Czy po testament trzeba iść do notariusza, co to jest „zapis windykacyjny”, czy istnieją testamenty wspólne, czy darowizna pozbawia zachowku, co zrobić, gdy testament zaginął?

  Zrozumienie zasad systemu spadkowego pozwala na dobre zadziałanie: precyzyjne wyrażenie swojej woli i świadome rozporządzenie dorobkiem życia.

 • Stwierdzenie nabycia spadku

  Stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia są jedynymi dokumentami stwierdzającymi, kto i w jakiej części wstąpił w prawa i obowiązki osoby zmarłej.

  Jest to więc dokument bezwzględnie konieczny: bez niego nie ma ani dostępu do konta, ani możliwości zbycia samochodu, o rozporządzeniu nieruchomością nie mówiąc!

  Postępowanie sądowe jest przeważnie tanie i szybkie.

 • Podział majątku spadkowego

  Jeśli spadkodawca pozostawił majątek (nieruchomości, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, pieniądze w bankach, udziały w spółkach, papiery wartościowe), to spadkobiercy powinni się nim podzielić.

  Doradztwo prawników zmierza do rozważenia interesów spadkobierców, przewidzenia wartości majątku spadkowego i rozważenia zasad podziału lub realnej spłaty. Kancelarie Prawne Patrum współpracują z rzeczoznawcami majątkowymi, biurem obrotu nieruchomościami i kancelarią notarialną.

  Pieniądze potrafią podzielić nawet najbliższych, dlatego przy braku zgody, Patrum zrealizuje uprawnienia przez Sąd.

  Nasza kancelaria prawnicza pomagają również osobom pokrzywdzonym testamentem, a nawet wydziedziczonym, w wyrównaniu swoich praw poprzez system zachowku.