Rzymianie twierdzili: Superficies solo cedit – wszystko, co znajduje się na gruncie, dzieli jego los. Ta zasada działa nieprzerwanie od 2000 lat. Adwokaci i radcowie prawni Patrum wiedzą, że gdy już pojawiają się problemy z nieruchomościami, mają one charakter głęboki, dlatego podejmują działania szybko i rzetelnie. Na tym polu problemy dotyczą przeważnie: własności nieruchomości, kwestii granicy nieruchomości, budowy na cudzym gruncie, służebności i zasiedzenia.

 • Rozgraniczenia nieruchomości

  Co zrobić w sytuacji, w której nie wiadomo do kogo należy określona część gruntu?

  Wymaga to współdziałania prawnika i geodety, pracy na księgach wieczystych i zbiorach dokumentów.

  W tych sprawach cywilnych nasze Kancelarie Prawne działają poprzez prawników–specjalistów od prawa administracyjnego i ksiąg wieczystych oraz współpracują z geodetami.

  Pracujemy również ze sprawdzoną przez lata i po prostu świetną(!) kancelarią notarialną.

 • Budowa na cudzym gruncie

  Nie ma rzeczy niemożliwych, zdarza się więc postawić budynek lub jego część na działce sąsiada! Są na to rozwiązania polubowne, są i rozwiązania sądowe.

  Nasza kancelaria prawna reguluje te trudne sprawy, współdziałając z geodetami, notariuszami i biegłymi z dziedziny szacowania wartości nieruchomości.

 • Zasiedzenie

  Co zrobić, gdy odkrywamy, że w księgach wieczystych nasza działka wcale nie należy do nas; a co, gdy wiemy, że właściciel zmarł, przed laty wyjechał lub po prostu nie interesuje się swoją własnością?

  Niekiedy możemy stać się legalnymi właścicielami takiej posesji.

  Kancelarie Prawne Patrum diagnozują takie sytuacje i doprowadzają do nabycia własności poprzez Sąd.